Skúsená reštaurátorská firma REŠT-ART s 25 ročnou praxou ponúka nasledovné služby:

 • Reštaurovanie drevenej polychrómovanej plastiky
 • Reštaurovanie starožitného nábytku
 • Reštaurovanie obrazov a rámov
 • Pozlacovanie
 • Poradenská činnosť
 • Zabezpečenie – odvoz, dovoz

Realizované práce :

 • Prezidentský palác v Bratislave – naša práca spočívala v zlátení plotu, reštaurovaní nábytku v prezidentskej pracovni + dodanie
 • Reštaurovanie pôvodného nábytku v apartmáne Hotela CARLTON
 • Reštaurovanie barokového mobiliáru a kaplnky arcibiskupa
 • Trnavská radnica, časť nábytku na zámku Bojnice
 • Nespočetné množstvo nábytku, obrazov a plastík v súkromných zbierkach.

Sídlo firmy: Cintorínska 9, Veľký Biel 900 24 
E-mail: restart@centrum.sk
Tel. kontakt: +421 (907) 727 019