Často kladené otázky

 Nákup
1. Prečo je potrebné najprv vykonať rezerváciu a nie priamo objednávku?

Starožitnosti ktoré ponúkame sú súčasťou viacerých zbierok, môžu sa nachádzať na rôznych miestach a medzičasom už nemusia byť dostupné (ak na príklad boli predané osobne majiteľom).

Vytvorením rezervácie sa dané produkty stanú nedostupnými pre ostatných zákazníkov. My vám v ďalšom kroku potvrdíme ich dostupnosť a zároveň vás informujeme o cene za dopravu. Vy potom máte možnosť rezerváciu akceptovať a zmeniť na záväznnú objednávku alebo zrušiť.


2. Čo znamenajú rôzne stavy objednávok?

V prehľade Vašich rezervácií a objednávok môžete vidiť rôznefarebné texty. Tieto znázorňujú v akom stave sa jednotlivé rezervácie alebo objednávky nachádzajú:

  • Rezervácia: Čaká sa na potvrdenie dostupnosti - 
  • Rezervácia: Dostupnosť potvrdená - 
  • Objednávka: Čaká sa na bankový prevod - 
  • Objednávka: Platba prijatá - 
  • Objednávka: Pripravuje sa - 
  • Objednávka: Odoslaná - 
  • Objednávka: Doručená - 
  • Objednávka: Vrátenie peňazí - 
  • Rezervácia/Objednávka zrušená

3. Máte kamennú predajňu ?

Našim hlavným zámerom je  internetový obchod kde sa snažíme priniesť komfort nakupovania a pohodlie pre rozhodnutie sa. Keďže táto činnosť pri našom plánovanom širokospektrálnom pokrytí  zaberá veľa času, v krátkej budúcnosti neplánujeme otvárať kamennú predajňu. To však nevylučuje možnosť, že v budúcnosti ak si to trh  a klienti vyžiadajú sa k tejto myšlienke nevrátime.


4. Aké spôsoby platby poskytujete ?

V tejto prvej začiatočnej fáze umožňujeme len bezhotovostný bankový prevod. Našou snahou bude aj v tejto oblasti poskytovať a rozširovať maximálny komfort pre zákazníka s maximálnym dôrazom na bezpečnosť v každom kroku realizovaného obchodu.


5. Sú obrazy v ponuke pravé ?

Často kladená otázka na všetkých úrovniach obchodovania s obrazmi.
Tak ako spomínal jeden nemenovaný odborník v tomto obore “Falšovanie výtvarných diel je staré ako samotné výtvarné umenie,,. Našou snahou nie je zavádzať a klamať našich zákazníkov. Preto dávame veľký priestor pre popis a fotodokumentáciu, aby sme maximálne možne priblížili skutočný stav obrazu. Našu ponuku tvoria diela zo zbierok alebo z výkupov a preto pokiaľ uvádzané tvrdenia majiteľov nie sú podložené renomovanými posudkami na originalitu (jedná sa hlavne o obrazy významných autorov) ich cena veľmi výrazne klesá a v popise musí byť jasne označené, že sa jedná o obraz nepodložený znaleckým posudkom.


 Všeobecné
6. V názve obchodu máte ,,svet starožitností” ale v ponuke sa nachádzajú iba obrazy. Budete rozširovať svoju ponuku?

Našim prvoradým zámerom bolo a je širokospektrálnosť ponuky, ktorá vyznieva zo samotného názvu našej stránky. Začali sme obzvlášť veľkou kategóriou akou sú obrazy. Po zistení, že naša ponuka presiahla číslo 2700 obrazov nás v tom okamihu zaradila medzi TOP ponuky na slovenskom trhu. Preto sme sa rozhodli nečakať a spustiť zatiaľ len túto kategóriu. Samozrejme intenzívne pracujeme na rozširovaní našej ponuky a to v oblastiach: staré fotoaparáty, starožitný nábytok, porcelán,  sklo, známky ...a iné. Veríme, že naše dlhodobé skúsenosti a kontakty na slovenskom ale i zahraničnom trhu nám napomôžu výrazne obohatiť našu pripravovanú ponuku.


7. Môžem cez vašu stránku predať obraz ktorý vlastním?

Momentálne neposkytujeme možnosť zaradiť jednotlivé diela do našej ponuky. Ak máte väčšiu zbierku starožitností alebo naozaj zaujímavý predmet na predaj, napíšte nám použitím kontaktného formulára.